4405/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4405/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ (Hạng mục hạ tầng kỹ thuật) tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa của Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Hương
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT919471303-10-20201602729654151_quyennd_15-10-2020-16-56-50_signed.pdf
 Trở về trang trước