10/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
10/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc cho phép hoạt động trở lại một số lĩnh vực, ngành nghề
Ngày ban hành 19/04/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd10.signed.pdf
 Trở về trang trước