12119/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12119/UBND-NN
Giao tham mưu góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12119.signed.pdf
 Trở về trang trước