118/TB-UBND
Chi tiết văn bản
118/TB-UBND
Thông báo Kế luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại hội nghị nghe báo cáo rà soát hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030
Ngày ban hành 05/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb118_signed.pdf
 Trở về trang trước