1984/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1984/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT978342385-2-20241707271347495_(hoangmc)(07.02.2024_14h33p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước