168/KH-UBND
Chi tiết văn bản
168/KH-UBND
Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Ngày ban hành 14/09/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh168_signed.pdf
 Trở về trang trước