209/GP-UBND
Chi tiết văn bản
209/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Ninh
Ngày ban hành 26/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp209.signed.pdf
 Trở về trang trước