7196/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7196/UBND-NN
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Licogi 15 tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT753909789-5-20231684922946334_(tungct)(25.05.2023_15h21p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước