15949/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
15949/UBND-THKH
Tham mưu giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 1047/TTr-BQL ngày 08/10/2021.
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT317415464-10-20211633922084437_(trangnt)(12.10.2021_09h54p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước