921/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
921/QĐ-UBND
Điều chỉnh danh mục đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/03/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d921.signed.pdf
 Trở về trang trước