15195/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15195/UBND-CN
Giao tham mưu hỗ trợ các cấp Hội phụ nữ thực hiện hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15195.signed.pdf
 Trở về trang trước