23/GP-UBND
Chi tiết văn bản
23/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH Một thành viên BNB Thanh Hóa, địa chỉ tại: thôn Hòa Phú, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 28/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT839725812-2-20241708309317846_(giangld)(28.02.2024_14h46p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước