320/GM-UBND
Chi tiết văn bản
320/GM-UBND
Giấy mời họp trực tuyến ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão vào 01/8/2020
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy mời họp
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT849046043-7-20201596197183365_chanth_31-07-2020-19-19-37_signed.pdf
 Trở về trang trước