2742/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2742/QĐ-UBND
Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành 10/07/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2742_signed.pdf
 Trở về trang trước