911/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
911/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả kinh phí thăm dò đối với khối lượng đất thừa làm vật liệu san lấp tận thu trong quá trình thi công mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vĩnh Lộc tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Tân Sơn
Ngày ban hành 19/03/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT619353091-3-20211615972788037cuonglv17.03.2021_16h20p34_thinv_18-03-2021-15-50-19_signed.pdf
 Trở về trang trước