125/TB-UBND
Chi tiết văn bản
125/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa; dự thảo Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 17/07/2018
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb125_signed.pdf
 Trở về trang trước