8530/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8530/UBND-CN
Giao theo dõi, giám sát việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại huyện Như Xuân của Công ty TNHH Duy Tân
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT590051135-6-20201593417097842_thinhnd_30-06-2020-08-15-44_signed.pdf
 Trở về trang trước