523/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
523/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Bến cảng tổng hợp tổng hợp Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia của Công ty TNHH MTV Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d523_signed.pdf
 Trở về trang trước