2146/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2146/QĐ-UBND
Giao khu vực biển cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn để xây dựng đèn báo hiệu tiêu trước thuộc hệ thống báo hiệu hàng hải, Cảng xuất sản phẩm dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Ngày ban hành 08/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2146_signed.pdf
 Trở về trang trước