15403/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
15403/UBND-THKH
Giao tham mưu việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Nhà máy sản xuất, chế biến tinh bột nghệ Nhật Long tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân của Công ty Cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15403_signed.pdf
 Trở về trang trước