2194/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2194/UBND-CN
Cập nhật một số nội dung bản vẽ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A - Khu trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ven biển và đô thị, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT651179342-2-20211613703498373_liemmx_19-02-2021-17-03-44_signed.pdf
 Trở về trang trước