97/TB-UBND
Chi tiết văn bản
97/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc với các đơn vị về tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1; công tác giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp Quốc lộ 217 giai đoạn 2
Ngày ban hành 06/06/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb97_signed.pdf
 Trở về trang trước