196/KH-UBND
Chi tiết văn bản
196/KH-UBND
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020
Ngày ban hành 15/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT607514828-9-20201600136448674_(quyennd)(15.09.2020_09h31p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước