11998/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11998/UBND-NN
Công ty CP bảo vệ thực vật 1 Trung ương xin gia hạn thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 10/09/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c11998.signed.pdf
 Trở về trang trước