73/GP-UBND
Chi tiết văn bản
73/GP-UBND
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Bến Quân, xã Hà Long, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 12/05/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT405410849-5-20211620671465538_giangld_11-05-2021-19-31-15_signed.pdf
 Trở về trang trước