5765/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5765/UBND-CN
Giao dự thảo các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khai thác mỏ đất san lấp tại thị xã Nghi Sơn do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ và Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đề xuất
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT835840417-4-20211619671025012_(trangnt)(02.05.2021_16h22p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước