30/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
30/QĐ-UBND
Thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Dream F Vina thuê đất tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn để sử dụng vào mục đích Mở rộng Nhà máy may Dream F Vina
Ngày ban hành 03/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d30_signed.pdf
 Trở về trang trước