629/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
629/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 22, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT856325970-2-20211613704543573_liemmx_21-02-2021-18-02-16_signed.pdf
 Trở về trang trước