163/GP-UBND
Chi tiết văn bản
163/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH MTV chăn nuôi RTD được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của trang Trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao RTD quy mô 1.200 nái, 50 đực, 4.800 hậu bị tại xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT986338963-9-20201600933806222trangnt24.09.2020_15h07p05_quyennd_24-09-2020-15-45-30_signed.pdf
 Trở về trang trước