10/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
10/CĐ-UBND
Công điện về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 (triển khai Công điện số 587/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021, của Ban Chỉ đạo quốc gia)
Ngày ban hành 09/05/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT593014032-5-20211620486672306chiennv09.05.2021_06h55p13_tungdt_09-05-2021-07-19-57_signed.pdf
 Trở về trang trước