17552/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
17552/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục thực hiện dự án Trung tâm tiêu thụ xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT82287198-11-20231700190144772_(hoangmc)(20.11.2023_10h20p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước