14217/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14217/UBND-THKH
Chuẩn bị video clip chúc mừng thành phố Seongnam nhân kỷ niệm “Ngày Công dân thành phố Seongnam”
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT463900944-9-20211631454073911_(hoangmc)(14.09.2021_07h33p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước