8848/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8848/UBND-CN
Tổ chức lập quy hoạch phân khu trong khu Kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8848_signed.pdf
 Trở về trang trước