3487/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3487/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 07/09/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT412587342-9-20211630980673706hoangmc07.09.2021_09h24p11_thinv_07-09-2021-09-47-52_signed.pdf
 Trở về trang trước