3578/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3578/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH Đầu tư Triệu Lộc thực hiện tại thị trấn Triệu Sơn, các xã Dân Lực, Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT325025460-9-20211631151161541_(giangld)(13.09.2021_15h21p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước