13585/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
13585/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị tổ chức chương trình Lễ hội Bia Hà Nội 2019
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13585.signed.pdf
 Trở về trang trước