249/GP-UBND
Chi tiết văn bản
249/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Phong, huyện Yên Định đối với Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn
Ngày ban hành 28/12/2020
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT609393154-12-20201608607341321_giangld_28-12-2020-09-32-40_signed.pdf
 Trở về trang trước