69/GP-UBND
Chi tiết văn bản
69/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hùng Lộc
Ngày ban hành 16/05/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp69_signed.pdf
 Trở về trang trước