16683/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16683/UBND-VX
Lập Kế hoạch truyền thông phòng, chống mua bán người năm 2021
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT108440876-11-20201606438665752_(trangnt)(27.11.2020_08h49p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước