18/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
18/CĐ-UBND
Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống dịch trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Ngày ban hành 08/08/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT267390728-8-20201596874366909_(xungnd)(08.08.2020_15h18p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước