4714/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4714/QĐ-UBND
Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT350525727-11-20211637568572562_tungdt_22-11-2021-17-03-57_signed.pdf
 Trở về trang trước