921/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
921/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Long Sơn
Ngày ban hành 19/03/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT422559625-3-20211616084466004_thinv_19-03-2021-15-18-20_signed.pdf
 Trở về trang trước