1942/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1942/UBND-THKH
Giao góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT72528733-2-20241707164543293_(hoangmc)(07.02.2024_08h01p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước