1550/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1550/UBND-VX
Triển khai Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1550_signed.pdf
 Trở về trang trước