3/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3/CĐ-UBND
Phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 10 năm 2017
Ngày ban hành 13/09/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm CĐ03.PDF
 Trở về trang trước