15168/UBND-NN
Chi tiết văn bản
15168/UBND-NN
Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh Cảng Thanh Hóa xin bổ sung mục đích sử dụng đất
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15168.signed.pdf
 Trở về trang trước