11387/UBND-CN
Chi tiết văn bản
11387/UBND-CN
Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT417708753-7-20221659065656338_liemmx_04-08-2022-08-42-48_signed.pdf
 Trở về trang trước