10543/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10543/UBND-VX
Triển khai Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025.
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT167690073-7-20211626768252973_(hoangmc)(21.07.2021_07h37p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước