538/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
538/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Thương mại và Phát triển du lịch Thượng Hà chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Nhà hàng Thượng Hà tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT126984170-2-20211612751551074tungct08.02.2021_14h50p55_giangld_09-02-2021-05-48-00_signed.pdf
 Trở về trang trước