4461/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4461/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép dự án Khu dịch vụ tổng hợp, logistic Nghi Sơn được thực hiện trong năm 2019, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tĩnh Gia
Ngày ban hành 30/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4461.signed.pdf
 Trở về trang trước